O nama

Syloam je hebrejska reč koja znači poslan od Boga.

Shodno samom nazivu, želimo da ispunimo poslanje koje nam je ostavio Isus, da idemo u ceo svet i propovedamo evanđelje.

 

Syloam Media je deo Hrišćanske Međunarodne Misije Syloam.

Deo koji je zadužen za iskorišćavanje multimedijalnih sredstava za širenje evanđelja. Verujemo da nam je Bog dao darove da možemo na taj način širiti radosnu vest. Momentalno smo se fokusirali na snimanje i izdavanje DVD diskova. Snimamo: Bogosluženja, koncerte, seminare, predavanja, takođe radimo sinhronizaciju hrišćanskih emisija od stranih autora. Sav snimljeni materijal obrađujemo i spremamo za dalji rad. Saradjujemo sa nekoliko televizijskih stanica sa prostora bivše Jugoslavije a u  budućnosti imamo u planu započeti hrišćansku internet televiziju.

Sigurni smo da je doba u kojem živimo idealno za širenje radosne vesti, radosne vesti da Isus voli svaku osobu. Upravo tehnologija koja se razvija, nam daje mogućnost da sa jednog mesta govorimo celom svetu upravo tu radosnu vest.

Ukoliko želite više informacija kontaktirajte nas putem podataka koji se nalaze u kartici Kontakt.